1

Online leeraanbod - Lesmodules als aanbod-item

  • Live

J
Jildert Niessen

Er wordt hard aan het aanbod gesleuteld. Het is mogelijk om in plaats van volledige leerlijnen nu ook losse lesmodules aan het aanbod toe te voegen.

Op deze manier kan je mensen laten aanmelden voor micro-learnings zonder dat je hiervoor een hele leerlijn aan de academie hoeft toe te voegen.

A

Activiteit Nieuwste / Oudste

J

Jildert Niessen

Status gewijzigd in: Live